INEOS Belgium

Getuigenissen

Industrieel ingenieur chemie

WWTU ingenieur

Bart Cordemans

Toen ik mijn diploma industrieel ingenieur chemie optie procestechnieken op zak had, reageerde ik op een online vacature bij INEOS Oxide. Daar ben ik nu, na enkele tussenstappen binnen het bedrijf, als WWTU ingenieur verantwoordelijk voor de operatie van de waterzuiveringseenheid.

Ik zorg er voor dat de installatie in lijn is met de geldende lozingsnormen, en geef leiding aan de WWTU operatoren. Vooral het wisselend karakter van de jobinhoud vind ik leuk. Enerzijds het operationele stuk maar anderzijds komt er ook het steeds strenger wordend wetgevend kader in terug. Ik heb niet alleen contact met diverse afdelingen binnen INEOS, maar ook met derde partijen die hun water bij INEOS laten zuiveren.

Waterzuivering boeide me al sinds mijn studententijd en dit had ik eens laten vallen bij mijn overste. 
Toen de functie vrijkwam heeft men mij deze aangeboden.

INEOS houdt sterk rekening met persoonlijke carrièredoelstellingen.

  ________________________________________________________________________________ 

Master in engineering
werktuigkunde elektrotechniek

Machine reliability engineer

Pieter Rombaut

Tijdens het bezoeken van een jobbeurs als laatstejaarsstudent in Gent kwam ik voor het eerst in contact met INEOS. Ik heb mijn gegevens achtergelaten en drie maand later werd ik op de hoogte gebracht van een vacature bij INEOS Oxide.

Mijn job bestaat er in de bedrijfszekerheid van alle rotating equipment op de site zo goed mogelijk te optimaliseren. Dit gebeurt door preventief te werken (trillingsmetingen, olieanalyses…) , maar ook door schadegevallen te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen.

Het grote voordeel aan deze job is dat je de mogelijkheid hebt om in contact te komen met zeer veel verschillende en gevarieerde machines. Na verloop van tijd heb je een zeer uitgebreide kennis.

Naast een aantrekkelijk verloningspakket en bijkomende vakantiedagen zijn er ook nog tal van extralegale voordelen die deze job zeer interessant maken: pensioenfonds, hospitalisatie- en private ongevallenverzekering, bedrijfsrestaurant, werknemersparticipatie…

 ______________________________________________________________________________

Master industriële wetenschappen chemie +  EWE

Terminal engineer

Filip De Maeyer

Tijdens mijn studie industriële wetenschappen met optie procestechnieken, deed ik mijn eindwerk bij INEOS. Nu ben ik er nog steeds, en werk ik als Terminal Engineer. In deze rol sta ik in voor het reilen en zeilen van de terminal afdeling: dit gaat van lossen van grondstoffen tot het beladen van eindproducten. Het is een job vol uitdaging, want als het bij het begin van de keten fout loopt kan je er van op aan dat je het aan het einde van het proces ook zwaar te verduren zal krijgen om alles op tijd terug buiten te krijgen. Flexibiliteit is dus een must! Je werkt samen met je collega’s om het hele productieproces vlot te laten verlopen.

 _______________________________________________________________________________

Industrieel ingenieur Elektromechanica

Control system engineer

Jurgen Foubert

Ik ben Industrieel Ingenieur elektromechanica, optie automatisering. Via een vriend kwam ik bij INEOS terecht, waar ik nu Control System Engineer ben.

Dit omvat enerzijds een luik basic Engineering: veiligheidsstudies, safety interlocking van het proces uitwerken, geschikte meet- en regelinstrumenten specifiëren, selecteren en aankopen. Uiteraard in lijn met alle interne en externe richtlijnen.
Anderzijds komt er ook een stuk gedetailleerde engineering bij kijken: de geselecteerde instrumenten of kleppen moeten op een geschikte wijze gekoppeld worden zodat ze aangesloten en geconfigureerd worden in het juiste automatisatie platform. Daarnaast komt er bij mijn job ook een stuk project engineering: ik maak kostenramingen op voor de afdeling Process Control, en volg projecten op.
Tenslotte verleen ik ook advies en assistentie aan de Maintenance Afdeling.

Ik werk in een zeer gevarieerde omgeving, waar de uitdaging nooit ver zoek is!

______________________________________________________________________

Bio ingenieur scheikunde

Business Manager

David De Clerck

Toen ik de universiteit verliet met mijn diploma Bio-ingenieur Scheikunde in handen, kwam ik via een jobadvertentie op de KVIV website bij INEOS  Oxide terecht. Daar ben ik gestart als productie ingenieur.

Een aantal jaar geleden kreeg ik de kans om deel te nemen aan een staff development sessie. Tijdens zo een sessie kan je aan de directie duidelijk maken in welke richting je jezelf graag zou zien evolueren. Er wordt dus zeker rekening gehouden met wat je zelf graag wil bereiken.

Zo werk ik momenteel als Business Manager  Alkox en ENB. In die functie ben je eindverantwoordelijk voor de winst- en verliesrekening van de business unit, bepaal je welke producten er geproduceerd en verkocht worden en zet je de prijs voor deze producten in samenspraak met het verkoopsteam. Het is uiterst belangrijk marktinformatie te verzamelen en te gebruiken om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Ineos heeft een ‘open deuren’ cultuur waar iedereen met de voornaam wordt aangesproken.

Wat ik het leukste vind aan de job? De afwisseling en de vele contacten, zowel binnen als buiten het bedrijf. Ook de verantwoordelijkheid en de vrijheid die je krijgt om een eigen visie op de zaken uit te stippelen spelen een belangrijke rol.

 ________________________________________________________________________________

Doctor in de ingenieurswetenschappen

Team leader process engineering

Sven Reynaert

Nadat ik in 2003 afstudeerde als burgerlijk scheikundig ingenieur, ging ik verder voor mijn doctoraat in de ingenieurswetenschappen. Na mijn studies kwam ik via Randstad Professionals in contact met INEOS.

Mijn startjob was een job als procesingenieur bij het ontwerp en de bouw van een nieuwe productielijn voor polyethyleen. Momenteel ben ik teamleader process engineering op de INEOS site in Lillo. In die functie voer ik verschillende taken uit: ik ben energiecoördinator van de site, werk het jaarlijkse investeringsproject uit, doe de dagdagelijkse opvolging van de productie installaties, en nog veel meer.

INEOS investeert jaarlijks grote bedragen om zijn installaties ‘world-class’ te houden, het toont aan dat we zeker niet stil zitten en het bedrijf de intentie heeft een belangrijke speler te blijven!

INEOS heeft zijn eigen technologie- afdeling die licenties verkoopt aan andere spelers

______________________________________________________________________

Burgerlijk ingenieur scheikunde

Proces/projectingenieur

Caroline Segers

Ik ben bij INEOS Phenol terecht gekomen via het ingenieursbureau waar ik toen  werkte. Na een opdracht van 4 jaar kwam er een plaats vrij en ben ik gebleven. Momenteel werk ik als proces/projectingenieur.

Ik ben verantwoordelijk voor verschillende kleinere en grotere projecten.
Ik zorg voor een goede afwikkeling van het project van de conceptfase tot de overdracht naar productie.
Verder organiseer ik ook Hazops. Dit zijn veiligheidstudies over alle procesinstallaties. Op dit moment zit ik mee in een werkgroep rond hazop tussen de verschillende vestigingen van INEOS Phenol. Dit is zeer leerrijk aangezien er ervaringen kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende sites (Duitsland en USA).

Wat de job zo boeiend maakt? De  steeds nieuwe projecten in verschillende procesinstallaties en de verscheidenheid aan technische aspecten

Ook de samenwerking tussen de verschillende disciplines maakt het boeiend en leerrijk. De afwisseling tussen bureauwerk en de procesinstallatie zorgen dan weer voor voldoende variatie.

___________________________________________________________________________________

Industrieel ingenieur chemie

Productiedirecteur

Jan De Belder

Ik ben in 1993 gestart bij het toenmalige Phenolchemie toen de fabriek nog in volle opbouw was. Ik ben begonnen als productieoperator in de afdeling destillatie. Het meelopen in shift als jonge ingenieur kan ik alleen maar promoten. Het heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn theoretische achtergrond te toetsen aan de vele praktische ervaringen van de collega’s uit de ploeg.
Daarna ben ik overgestapt naar een dagfunctie, eerst als productieplanner, daarna als productie-ingenieur en vervolgens als productie manager voor de afdeling destillatie.
Momenteel ben ik productiedirecteur van de Phenol site in Doel.
Ik draag eindverantwoordelijkheid voor de ganse productieafdeling, die bestaat uit de subafdelingen proces, utilities en labo.
Samen met mijn team zorg ik ervoor dat we onze producten binnen de strengste normen van kwaliteit, milieu en veiligheid kunnen produceren.

Wanneer ik terugblik op mijn persoonlijke carrière, vind ik dat de firma mij steeds voldoende uitdaging en waardering heeft gegeven.
Ik ben fier en tevreden om voor INEOS te mogen werken.

_____________________________________________________________________

Bio ingenieur

Asset development and engineering manager

Jos Vanduffel

Ik ben in 1988 als milieu-ingenieur gestart bij Amoco in Geel.  Amoco is  later overgenomen door BP dat op zijn beurt is  doorverkocht aan INEOS, waardoor ik nu deel uitmaak van de INEOS familie.

INEOS staat aan de top wat betreft product-ontwikkeling binnen de markten waarin het bedrijf actief is.

Ik ben verantwoordelijk voor het aantrekken en uitvoeren van grote investeringsprojecten. Ik doe dit samen met mijn engineerafdeling en externe partners. De engineerafdeling werkt ook mee aan de verbetering van de processveiligheid en zorgt voor onderhoud en ontwikkeling van de processinformaticasystemen.
Het contact met vele mensen binnen en buiten de site en de mogelijkheid om de fabrieken te verbeteren en uit te breiden geeft veel voldoening omdat ik hiermee kan bijdragen aan de lange termijn toekomst van de site.

____________________________________________________________________________________

Industrieel ingenieur chemie

Lab ingenieur

Bram Auwers

Ik ben bij INEOS Geel terechtgekomen na een rechtstreekse sollicitatie op een vacature gepubliceerd op de website van de VDAB.
Momenteel werk ik als lab ingenieur en ben  ik verantwoordelijk voor het labo, de online meetapparatuur en de kwaliteit van het product.

In een productieproces op een chemische plant is het voor iedereen levenslang bijleren en dat maakt het juist zo interessant

Ik zorg ervoor dat de toestellen in het labo en in de field optimaal werken.
In geval van nieuwe producten stel ik nieuwe modellen en meetmethoden op en implementeer deze in de toestellen. Hierop aansluitend geef ik ook training aan de laboranten en de operatoren.
Bovendien sta ik in voor het technische gedeelte bij aankoop van nieuwe toestellen.
In geval van kwaliteitsklachten ga ik na waar het probleem zich heeft voorgedaan en zoek ik naar een oplossing.